• 800x400-CratePak-Mounted.jpg
  • 800x400-CratePak-Corner.jpg
  • 800x400-CratePak-Packed.jpg

CratePak - Träemballage

Med Nefabs träemballage CratePak blir både packningsprocessen, arbetsmiljön och kunderna vinnare.

CratePak vänder upp och ned på gamla sanningar om hur ett träemballage ska se ut och hur man ska packa i den.

Med lösa sidor som ställs ner i hörnbeslag vinner detta träemballage en lång rad fördelar:

  • CratePak levereras som ett platt paket  och tar betydligt mindre plats under transport och i lager än den traditionella resta trälådan
  • man kan packa på den rena pallen med åtkomst från alla sidor
  • det tar bara någon minut att ställa sidorna i hörnbeslagen
  • packningen blir tyst eftersom inga spikpistoler behövs. CratePak försluts istället med spännband eller skruvar
  • det blir också enklare och går snabbare för godsmottagaren att öppna lådan. Ergonomin vinner på att sax eller skruvdragare ersätter kofot
  • dessutom skadas inte lådan av att öppnas och den kan därför återanvändas några gånger
  • när träemballaget till slut har nått sin sista mottagare blir demonteringen enkel och avfallsmängderna små

Konceptet CratePak är ett träemballage lämpligt för lådstorlekar upp till 40 kubikmeter och pallarna kan konstrueras för godsvikter på flera ton.

Din produkts storlek, vikt och hanteringskrav avgör dimensioneringen av pallen, lådsidorna och eventuell inredning, utförande med täckta eller delvis öppna lådsidor och slutligen val av hörnbeslag.

Genom att spara volym, förenkla och snabba på packningen och förbättra ergonomin sänker träemballage från Nefab totalkostnaden för förpackning och logistik.

CratePak har blivit en de facto standard hos kunder i kraftindustrin och den har samma potential att sänka totalkostnaden inom verkstadsindustrin och fordonsindustrin.

 

 

Komplementprodukter