• 1000x500-Confetti-1.jpg
  • 1000x500-Pick-n'-pluck-foam.jpg
  • 1000x500-Black-and-white-foam-close-up.jpg
  • 10000x500-Pink-foam-close-up.jpg
  • 1000x500-Black-foam-close-up.jpg

Dämpning

Många produkter är känsliga för stötar eller har ytor som inte får utsättas för nötning. Det finns många goda skäl till att en stötdämpande inredning av cellplast eller skumplast är det vanligaste sättet att möta sådana behov:

  • materialet är lätt och är därmed ergonomiskt att arbeta med
  • materialet återtar sin form även efter upprepade stötar och skyddar därmed under en lång transport med upprepad hantering och lagring
  • det rena intrycket av en vit eller svart cellplast framhäver den packade produkten

Förutom stötdämpning är cellplaster även lämpliga för att separera och fixera produkter, som exempelvis vaggor för stora rör- eller cylinderformade produkter, eller brätten för packning av mindre produkter i flera lager.

Inredningar av flightcase, aluminiumlådor och väskor görs av högklassiga, finporiga varianter av cellplast som svarar mot lådans eller väskans intryck och håller sig fräscha och säljande under lång tid.

Cellpolyeten

Den vanligaste cellplasten i Nefabs förpackningslösningar är cellpolyeten, ett material som kan konverteras till nästan alla slags inredningar med låga eller inga verktygskostnader. En rad färdiga vinklar och hörn finns framtagna. Eftersom det består av rent polyetylen (PE) kan det material- eller energiåtervinnas.

Hörn och vinklar, inredningar i väskor, profiler

Klicka här för olika sorters cellplast

Skumplast

För att stötdämpa lätta föremål behövs ett mjukt material i inredningen, så som skumplast av polyuretan. Ofta används en profilerad eller toppformad skumplast som både fixerar och stötdämpar. Om föremål med många olika former ska packas tillkommer en extra fördel: skumplasten formar sig kring föremålens konturer och därmed undviker man att behöva ta fram unika inreden för varje form och sparar verktygskostnader.

Ett annat användningsområde för den lätt formbara skumplasten är som lockinrede i väskor: skumplasten håller ner innehållet i sina respektive fack i väskan.

Olika sorters skumplast

Övriga cellplaster

Expanderad polypropylen (EPP) eller expanderad polystyren (EPS; känd som frigolit) kan används när de packade produkterna har komplicerade konturer som inredningen ska följa. EPP är bättre på att återta sin form efter upprepade stötar jämfört med EPS och smular inte. Antalet inredningar bör vara högt för att de lägre kostnaderna per inredning ska utjämna de höga verktygskostnaderna.

Komplementprodukter