Inre förpackning

FiberFlute

FiberFlute är en fiberbaserad förpackningslösning som ger enastående dämpningsegenskaper för ett brett spektrum av produkter. FiberFlute är ett miljövänligt alternativ till skumplast och är 100 % återvinningsbart.

Hållbarhetsutmaningen

För att vara cirkulära måste material återvinnas eller på annat sätt brytas ned naturligt. Lösningar med blandade material kräver att elementen separeras före återvinning, vilket innebär ytterligare utmaningar för kedjan. Därför inför allt fler företag och länder strikta åtgärder för att minska avfallet.

Hållbarhetsutmaningen

Att göra skillnad

FiberFlute bidrar till ett mer hållbart samhälle utan att göra avkall på funktionaliteten. Det minimerar deponiavfall genom att använda 100% återvunna fiberbaserade lösningar. Som ett miljövänligt alternativ till skum och plast bidrar FiberFlute också till minskadeCO2-utsläpp genom att mindre skräp bränns och hamnar i havet.

Att göra skillnad

Miljövänligt alternativ till skumplast

I en jämförande analys mellan polyetenskum (30 kg/m3) och Nefabs FiberFlute typ 190 (lägsta densiteten i FiberFlute-sortimentet) använde vi motsvarande materialtjocklek (20/40/60 mm) för att verifiera vilken lösning som presterade bättre.

Resultatet visade 40-45% lägre G-värden för FiberFlute, vilket innebär att det krävs mindre material för att skydda produkterna när FiberFlute används jämfört med polyeten.

Miljövänligt alternativ till skumplast

Ta kontakt med oss

Vill du veta mer om FiberFlute och Nefabs andra hållbara erbjudanden? Kontakta oss idag!