Inre förpackning

ESD-produkter

Produkter för ESD-innerförpackningar

Produkter för ESD-innerförpackningar

Många elektriska komponenter, inklusive datorchips, elektroniska enheter och kretskort, kan skadas så att de inte går att reparera på grund av elektrostatisk urladdning (ESD). Nefab har ESD-experter och ett komplett sortiment av avskärmande, ledande, isolerande och dissipativa produkter för att utforma lösningar som ger det skydd som krävs för användning antingen inom eller utanför ett elektrostatiskt skyddat område (EPA).

Varför behöver du ESD-skyddande förpackningar?

ESD - ElectroStatic Discharge är en gnista, en mikroblixt, som passerar från en laddad ledande yta till en annan ledande yta. Denna otroligt snabba överföring av vad som tidigare varit en statisk (orörlig) laddning kan orsaka bränder, explosioner, EMI, RF, värme, ljus och till och med ljudvågor. Det är denna osynliga, okända och ohörda mikroblixt som måste kontrolleras.

Varför behöver du ESD-skyddande förpackningar?

Lösningar för ESD-innerförpackningar

För att helt säkerställa att du har tillräcklig prestanda mot ESD behöver du ett ESD-kontrollprogram, ett ESD-skyddat område (EPA) och ESD-skyddsförpackningar. ESD-skyddsförpackningar är ett viktigt steg i ett ESD-kontrollprogram och bör, beroende på tillämpning, ha följande funktioner: förhindrande av laddning, avskärmning mot ESD och elektrostatiska fält, mekaniskt skydd och korrosionsskydd. Det är viktigt att ESD-kraven för en specifik produkt är kända och följs för att skydda den mot ESD-urladdning.

Lösningar för ESD-innerförpackningar

Lösningar för ESD-skydd

Lösningar som skyddar dina produkter

Vi erbjuder flera typer av ESD-lösningar för att säkerställa att vi kan hjälpa dig oavsett vilken produkt du skickar. Nedan följer några av de produkter som vi erbjuder.

Nyheter & insikter

Inblickar i våra lösningar

Nefab erbjuder tekniska lösningar. Vi tillhandahåller alla komponenter som krävs för att skapa din kompletta förpackningslösning. Den slutliga lösningen är olika för varje kund, men slutresultatet är alltid detsamma - en optimerad förpackningslösning som minskar den totala kostnaden och miljöpåverkan

Ta kontakt med oss

Kontakta oss idag om du vill veta mer om ESD-lösningar.