• 1200x600 PE-säck.jpg

Plasthuvar

Plasthuvar används i många tillämpningar: dammskydd, hålla samman bulkgods, förhindra kontakt mellan gods och ytterförpackning och de tjockare huvarna ger rätt hanterade även visst korrosionsskydd (i kombination med VCI eller torkmedel).

Tjocklek 50 my ger ett dammskydd för lätta applikationer, 100 my är en allroundtjocklek och 150 my passar för krävande applikationer där skarpa kanter och hörn hade skurit upp tunnare huvar.

Bruttohöjden anger huvens längd från öppning till bottensvets. När huven används utan att öppningen försluts – ex.vis dras över gods uppifrån och ner – får godsets höjd uppgå till huvens bruttohöjd – ½ huvens bredd. Exempel: huv 1250/850x1450 räcker till 1450-850/2 = drygt 1000 mm högt gods.

När gods packas i en öppen huv som ska förslutas över godset får godsets höjd uppgå till huvens bruttohöjd – huvens bredd. Dessutom reserverar man gärna något ytterligare av huvens buttohöjd för att ha marginal att försluta. Exempel: huv 1250/850x1850 räcker till 1850-850 = 1000 mm högt gods.

Plasthuvar - Standardsortiment

Transparenta, LDPE (50st/rulle)

Artikelnr.Dim. (i mm) LxB - BruttohöjdTjocklekNettohöjd 1*Nettohöjd 2**
2501944 850/750 - 1250 90 my 900 600
2509041 1250/850 - 1250 90 my 800 400
2510299 1250/850 - 1450 (coex) 75 my 1000 600
2420962 1250/850 - 1650 90 my 1200 800
2415203 1250/850 - 2050 90 my 1600 1200

*Nettohöjd vid användning som huv

**Nettohöjd när godset ska omslutas

 

Komplementprodukter