• Litthium battery pack.png

Förpackningslösningar till litiumbatterier

Att frakta litiumbatterier är en komplicerad process som kräver kunskap om gällande regelverk. Litiumbatterier kan utgöra ett hot mot säkerheten för vem som helst om frakten inte utförs korrekt. Med vår långa erfarenhet av farligt gods i allmänhet och litiumbatterier i synnerhet, tillverkar Nefab förpackningslösningar för litiumbatterier för alla typer av flöden och tillstånd. Vi hjälper även våra kunder med råd och information kring bestämmelser som gäller i varje enskilt fall.

Vi har lösningen för ditt litiumbatteri

Illustration av litiumbatteriets förpackningsflöden och statusar

 

Farligt gods är ämnen eller produkter som har så farliga egenskaper att de kan skada människor, djur, miljö eller egendom om de inte hanteras korrekt under transport eller lagring. Litiumbatterier klassificeras som farligt gods, klass 9 av Förenta Nationerna.

Det grundläggande syftet med farligt godsförpackningar är att helt innesluta det farliga godset, även om lådan utsätts för stor påfrestning.

Nefab kan erbjuda både befintliga lösningar som redan är certifierade för packning av litiumbatterier, liksom nya lösningar där vi designar, testar och validerar enligt varje kunds specifika behov. Vi har kapaciteten och kunskapen att tillhandahålla kompletta förpackpackningslösningar för alla typer av flöden och statusar. Detta gör att vi kan vara en pålitlig partner för dina förpackningsbehov, från ytterförpackningen till alla tillbehör däremellan, till exempel absorbenter, etiketter och tejper.

 

Föreskriftsexpertis, säker efterlevnad

Förgodkänd förpackning reducerar leveranstid

Nefab har en mängd certifikat för litiumbatterier som täcker över 700 olika lådor. För att minska ledtid och kostnaderna kan det vara fördelaktigt att använda en förgodkänd lösning. För att avgöra om våra godkända lösningar kan användas med din produkt undersöker vi först status och transportmetod. Sedan beräknar vi försändelsens bruttovikt och ser om vi har ett godkänt farligt gods certifikat som matchar din produkt.

Skapa nya förpackningslösningar

På grund av de stränga krav som FN ställer måste den utvecklade lösningen genomgå ett typgodkännandeprov innan den kan användas för att transportera dessa varor. Internationella avtal för transport av litiumbatterier kräver att förpackningar är av en konstruktionstyp som är certifierad av en nationell behörig myndighet. Detta innebär att testa förpackningen enligt FN-specifikationer för att säkerställa dess lämplighet för transporten. Våra ingenjörer har kompetensen och erfarenheten att ta nya förpackningar för litiumbatterier genom denna process.

 

Lösningar efter applikation

Med Nefabs världsomspännande tekniska resurser, kapacitet och erfarenhet kan vi förse dig med kompletta LiB-förpackningslösningar för alla applikationer.

 

Lösning efter batteristatus

Nefab kan tillhandahålla kompletta förpackningslösningar för alla batterier men typen av lösning beror på dess status.

Prototyp

En prototyp av LiB har inte testats och kvalificerats i enlighet med FN:s 38.3. Prototypbestämmelserna gäller även för en lågserietillverkning av oprövade batterier. Lösningen till vänster är ett exempel av en returförpackning med LiB-filt för prototyp litiumbatterier.

Serie

Oavsett om din status är serie för produktion, distribution eller återvinning kan Nefab tillhandahålla rätt lösning. Lösningen till vänster är helt tillverkad i plast och är en returbar lastenhet för moduler. Förpackningen består av termoformade brickor, pall, lock och ram. Lösningen kan bära en lastvikt på upp till 400 kg och är designad för att packning/uppackning ska kunna robotiseras hos kunden.

Skadade, kritiskt defekta

Våra förpackningar för skadade och defekta batterier är toppmoderna. Ett potentiellt elektrolytläckage fångas upp av lådan, och på grund av sin styva konstruktion är den skyddad mot läckage av lågor och brandfarliga vätskor under en nödsituation.

 

Kontakta oss för mer information om förpackningar till litiumbatterier