Tjänster

Förpackningskonstruktion

Med mer än hundra förpackningsingenjörer runt om i världen i en gemensamt utformad plattform, är vi redo att möta de mest krävande industriella förpackningsprojekten i världen.

Lär mer här

Testning

För att validera att en förpackningslösning uppfyller uppställda krav, erbjuder Nefab testning enligt de vanligaste provningsstandarderna (ISTA, ASTM, ISO, Ensi och EN). Vi har våra egna ISTA-certifierade testlaboratorier i Sverige, Nederländerna, Kina, Indien och USA.

Läs mer här

Finita element-metoden

Nefab erbjuder FEM-analys av förpackningar i syfte att undersöka de påfrestningar som godset och hanteringen – exempelvis slingning – utövar på förpackningen. FEM-analys används oftast i samband med stålracks och avancerade pallar för tunga laster. 

Läs mer här

Miljöanalys

Med egenutvecklad programvara gör Nefab miljö- och livscykelanalyser av förpackningar och relaterade transporter. För våra kunder ger det en tydlig bild av den miljöpåverkan deras förpackningar har och hur de kan minska denna påverkan genom nya optimerade förpackningar.

Läs mer här

Förpackningsutveckling och förpackningsstandardisering

Nefab har lång erfarenhet av att förbättra kunders förpackningar genom att analysera de behov som produkten, hantering, transport och lagring ställer, genom en rad Nefabutvecklade processer och verktyg.

Läs mer här

Logistikpartner

På Nefab tror vi att om det finns ineffektivitet inbyggt i förpackningslösningen så kommer den traditionella logistikpartnern endast hitta bättre sätt att skicka den ineffektiva lösningen runt om i världen. Nefab har därför specialiserat sig till att vara en helhetsbaserad logistikpartner för att hjälpa våra kunder att få ett mer ekonomiskt och miljömässigt hållbart logistikflöde, inte bara utifrån lagring och frakt utan även utifrån förpackningsdesign. Nefab erbjuder lagerhållning, frakteffektivisering och förpackningsoptimering utifrån våra kunders behov för att minska på de totala logistikkostnaderna och koldioxidavtrycket.