• 1000x500-Förpackningsutveckling.jpg

Förpackningsutveckling och förpackningsstandardisering

Hur Nefab kan hjälpa till

Nefab har lång erfarenhet av att förbättra kunders förpackningar genom att analysera de behov som produkten, hantering, transport och lagring ställer. Detta sker genom en rad Nefabutvecklade processer och verktyg.

Ditt kundvärde

Efter genomförd situationsanalys ger Nefab dig en klar bild av din nuvarande förpackningslösning, respektive vilka förbättringar och besparingar som kan uppnås med en alternativ förpackningslösning.     

 

Pack Audit och förpackningsutveckling

En förpackningsrevision – Pack Audit – innebär ett strukturerat arbetssätt där Nefab analyserar alla delar av förpackningarna, liksom alla processer som påverkas av förpackningarna och de logistikflöden som förpackningarna deltar i. Därefter genomförs en förpackningsutveckling som minskar den totala logistikkostnaden och miljöpåverkan.

Läs mer

Förpackningsstandardisering

Nefab hjälper till att genomföra standardiseringar av sina kunders förpackningssortiment. Efter en förpackningsstandardisering minskar platsbehovet i lagret, lageromsättningshastigheten ökar, risken för att få slut på någon artikel minskar, upphandlingar och avrop av förpackningar förenklas och man kan – om så önskas – köpa in större serier av de nya förpackningsartiklarna. 

LÄS MER