Green Calc

Hur kan Nefab hjälpa

Med GreenCALC förser Nefab sina kunder med en transparent och komplett analys av den miljöpåverkan deras förpackningar och logistikflöden för med sig.

Ditt kundvärde

Förutom att Nefabkonstruerade förpackningar i sig minskar totalkostnad och miljöpåverkan, ger en analys i GreenCalc kvantitativa värden så att du kan rapportera framsteg på hållbara initiativ inom ditt förpacknings- och logistikflöde

 

 

Hur det fungerar

Genom att beräkna och analysera miljödata för produktion, användning och slutligt omhändertagande av förpackningar samt för de transporter som relaterar till förpackningen kan Nefab påvisa vilken vatten- och energiåtgång, vilken Global Warming Potential (GWP) resp. koldioxidekvivalenter olika förpackningsalternativ medför.